PERİNÖRAL ENJEKSİYON TEDAVİSİ / NÖROPATIK AĞRI TEDAVİSİ (PİT)

pit

PİT Tedavisi

Nöropatik ağrı, sinir hücrelerinin bir kısmının zedelenmesi, fonksiyonlarının bozulması veya uyarılabilirliğinin değişmesi ile ortaya çıkan bir ağrıdır. Haftalar-Aylar-Yıllar içinde şiddetlenebilir. Sinir hücresinin fonksiyonundaki bozulma, o sinirin innerve ettiği tüm dokuların yapı ve fonksiyonlarını etkiler. Organlar, damarlar, kemikler, kaslar, eklemler ve ciltte kronik değişiklikler ortaya çıkar.

Travma, Cerrahi, Metabolik bozukluklar, Enjeksiyonlar, Kanser, Diyabet, İlaç-Alkol-Sigara kullanımı, Vasküler hastalıklar, Beslenme yetersizliği, Ağır metaller, Felç, MS ..vs sebepler nöropatik ağrıya sebep olabilir.

Yanma-iğneleme tarzında ağrılar; Hiperaljezi*, Allodini** (%69); etkilenen bölgede renk ve ısı değişiklikleri; hareket kısıtlılığı, zayıflık, kuvvet kaybı.. vs belirtilerle kendini gösterir.

(*Hiperaljezi: Ağrılı bir uyarana karşı oluşan duyarlılık artışı, beklenenden fazla ağrı hissetme)

(**Allodini: Normalde ağrısız olan bir uyarının ağrı oluşturması)

Nöropatik ağrı çeken insanlar, hareketten bağımsız, istirahatte de hissettikleri ağrıdan yakınırlar. Parmağıyla bastırdıkları yerlerde ‘‘çürümüş gibi‘‘ ağrı hissettiklerini, ağrının gezici olduğunu ifade ederler. Sürekli yorgun olmaktan, el ve ayaklarında derman olmamasından yakınırlar. Başağrısı ve sırt-bel ağrıları en sık görülen form olmakla beraber, nöropatik ağrı vücudun heryerinde hissedilebilir.

Günümüzde nöropatik ağrı için klasik ağrı kesiciler, antiinflamatuar ilaçlar, narkotik ağrı kesiciler, antidepresanlar, antipsikotikler, antiepileptikler..vs  ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta, etkiden çok yan etki görülmekte; nöropatik ağrı kronik bir sorun olarak devam etmektedir.

Tedavide amaç; ağrıyı hafifletmek, fonksiyon kaybını düzeltmek ve yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır. Hastanın şikayetleri, artıran ve azaltan sebepler, geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, alışkanlıklar vs.. sorgulanmalıdır. En eski veya en rahatsız edici şikayet gözönünde bulundurularak sistemik bir muayene yapılır. Ağrı-hassasiyet, eklem hareket açıklığı ve fonksiyon yönünden değerlendirme yapılır. Bir tedavi protokolü oluşturulur.

PİT: Muayene bulguları ışığında %5 Dextroz solüsyonu insülin iğnesi yardımıyla hassas noktalara enjekte edilir. Tedavi için seçilen noktalar periferik sinirlerin omurilikten çıkış noktalarından başlar ve en uç noktaya kadar devam eder. Enjeksiyondan sonra dakikalar içinde ağrı şiddetinde azalma ve fonksiyonda iyileşme başlayabilir, ancak klinik düzelme için birkaç seans beklemek gerekir. Tekrarlayan seanslarla beraber zamanla ağrı ya tamamen kaybolur ya da şiddeti çok azalır. Dejenere olmuş kas-eklem ve bağların fonksiyonları ile dolaşımın düzelmesine bağlı olarak cilt ve organların fonksiyonları da seanslar halinde iyileşir. Tedavi seansları 3-7 günde bir yapılır. Tedaviden sonra bir kısıtlama ya da yan etki söz konusu değildir.

PİT Yöntemi ile Tedavi Edilebilen Rahatsızlıklar

Başağrısı (Migren, Küme tipi başağrısı, Trigeminal nevralji) , Huzursuz Bacak Sendromu , Fibromiyalji, De Quervain Sendromu , Karpal Tünel Sendromu , Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromu , Postherpetik Nevralji (Zona) , Fasial Paralizi (Yüz Felci) , Morton Nöroma